FILORGA TIME-ZERO – Corrigerend anti-rimpelserum

Ouder worden: Rimpels zijn een zorg van alle tijden

Rimpels zijn de eerste uiterlijke tekenen van ouder worden… En datgene waarover vrouwen van 30 tot 65 zich de meeste zorgen maken als ze ouder worden. Het bewijs: volgens de IPSOS-barometer voor FILORGA zijn rimpels het eerste wat vrouwen zouden willen verbeteren aan hun gezichtshuid om meer vertrouwen te hebben in hun uiterlijk.

Voor 48% van de vrouwen in een onderzoek, de bron van de IPSOS-barometer voor FILORGA, dat in 2015 werd uitgevoerd onder 500 Franse vrouwen van 30 tot 65 jaar.

filorga time-zero

Dit wordt duidelijk als je bedenkt dat vermindering van rimpels het belangrijkste speerpunt is van anti-verouderingsbehandelingen en dat er continu naar innovatieve en doeltreffende oplossingen wordt gezocht. 40% van de cosmetica en esthetische medische zorg op de internationale markt betreft anti-verouderingsbehandelingen. Deze sector blijft zich snel ontwikkelen door de oplossingen die worden aangeboden. Botulinetoxine en fillerbehandelingen voor rimpels vertegenwoordigen 38% of van de wereldmarkt voor esthetische medische zorg.

De medisch-cosmetische oplossing van FILORGA: Time-Zero. Wanneer 4×2 = 0

FILORGA is het eerste Franse esthetische medische laboratorium dat zich heeft gespecialiseerd in injecties met hyaluronzuur, polyrevitalisatie en medische peelings. Het bedrijf heeft zich laten inspireren door de meest recente ontwikkelingen in de esthetisch-medische zorg en heeft een geavanceerd serum ontwikkeld dat geschikt is voor de behandeling van alle soorten rimpels.

Een eenvoudig idee: Actieve ingrediënten die normaal alleen worden gebruikt voor esthetisch-medische zorg integreren in een cosmetische formule.

De resultaten zijn duidelijk: Een doeltreffend concentraat voor vrouwen van 35 jaar en ouder met een duidelijke belofte: geen rimpels.

Meervoudige correctie bij sterkte 4: 4 soorten rimpels – 4 esthetisch-medische technieken

 

Filorga-Time-Zero-5-BeautyByBabs

1.Diepe rimpels.

Bollen met gereticuleerd hyaluronzuur, een vrije hyaluronzuurlaag die ook wordt gebruikt in FILORGA injectables en een actieve booster uit de natuurlijke synthese van hyaluronzuur, die een synergetische werking hebben die lijkt op een injectie met fillers.

2. Vermoeidheidsrimpels

Het exclusieve NCTF-complex van FILORGA in combinatie met matrikinen heeft een meervoudig revitaliserend effect op het huidweefsel, dat lijkt op een mesotherapiebehandeling.

3. Expressierimpels

Twee peptiden van de nieuwste generatie remmen acetylcholine, de voornaamste neurotransmitter die spiersamentrekking bestuurt, waardoor direct een botoxachtig effect ontstaat.

4. Oppervlakkige rimpels.

Het gluconolacton dat ook in de medische anti-verouderingspeeling van FILORGA wordt gebruikt, wordt ingezet om celvernieuwing te stimuleren op dezelfde manier als retinol, wat de huid zichtbaar gladder maakt.

Dubbele ontspanning: 

Swirl-technologie: 2 texturen – 2x de resultaten

De 360°-benadering van rimpelbehandeling is niet de enige innovatie in dit bijzondere serum: Time-Zero combineert een zeer comfortabele anti-rimpelvloeistof met een gel die een direct straktrekkend effect heeft.

Dat was niet eenvoudig. Dankzij de Swirl-technologie, een absolute doorbraak, kunnen deze twee formules die tot nu toe niet konden worden samengevoegd, nu samen in één verzorgingsproduct worden gebruikt om optimale prestaties te bieden.

Time-Zero heeft een tweevoudige werking: direct, waarbij de huid wordt strakgetrokken door de gel, en langdurig, waarbij de rimpels in de diepte worden gecorrigeerd door de anti-rimpelvloeistof.

Een tweevoudig anti-verouderingseffect, voor een gezicht dat jong blijft met elke dag die voorbijgaat.

Time-Zero: Wanneer de huid teruggaat in de tijd…

4 soorten rimpels – 4 esthetisch-medische technieken, 4 cosmetische transposities. Met Time-Zero heeft FILORGA de nieuwste medische behandelingen uitgebreid met een zeer krachtige anti-rimpelverzorging die volledige verjonging van het gezicht belooft. De huid wordt op vier vlakken jonger:

[ezcol_1quarter]

Diepe rimpels:                          

De oorzaak:       Afbraak van weefsel                          

Na verloop van tijd verslechteren de onderdelen van de huid, waardoor er huid-weefsel wordt afgebro-ken. De huid wordt minder dik en er ontstaan groeven. Zo komen diepe rimpels tot stand.[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]

Vermoeidheids-rimpels:

De oorzaak: weefselmoeheid              

In de loop der tijd vertraagt de celver-vanging. Het raakvlak tussen de dermis en epidermis, dat uitwis-seling tussen beide huidlagen mogelijk maakt en de stabiliteit van de epidermis ga-randeert, wordt platter. Het dermale en epi-dermale weefsel wordt zwakker, minder dik, droogt uit en rekt uit: de huid gaat tekenen van veroudering ver-tonen. Er verschijnen vermoeidheidsrimpels.[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]

Expressierimpels:                         

De oorzaak: spiersamentrekking           

De huid moet zich constant strekken en samentrekken onder de invloed van de ge-zichtsspieren. Beetje bij beetje trekken de lijnen samen zonder daarna weer los te laten. Er ontstaan expressierimpels.[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter_end]

Oppervlakkige rimpels:

De oorzaak: degradatie van de epidermis

In de loop der tijd heeft dagelijkse stress gevolgen voor de huid en haar 1e barrière: de epidermis. Er ontstaan micro-scheurtjes, oppervlakkige rimpels.

Filorga-Time-Zero-2

[/ezcol_1quarter_end]

[ezcol_1quarter]

Diepe rimpels:                          

Esthetische behandeling: Hyaluronzuur-fillers               

Hyaluronzuur is een van de voornaamste onderdelen van de huid die wordt aangetast bij dit proces. Daarom bestaat de medische behandeling uit het compenseren van de afname door hyaluron-zuur te injecteren in de diepste groeven. Het weefsel wordt weer dikker en de rimpels worden van binnenuit opgevuld. Geïnspireerd door haar laatste innovatie, een filler die drie vormen van hyaluronzuur combi-neert voor een direct, langdurig en natuurlijk effect, heeft FILORGA met Time-Zero een unieke filler-techniek ontwikkeld.[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]

Vermoeidheids-rimpels:

Esthetische behandeling: Verjonging door mesotherapie

Het principe: Micro-injecties met voedende stoffen in het hart van de huid om cellen te revitaliseren, regenera-tie te stimuleren en de huid te herstructu-reren. Een radicale op-lossing voor vermoeid-heidsrimpels, die de huid tevens zichtbaar laat stralen.

Sinds 1978 biedt FILORGA een cocktail van unieke revitalise-rende ingrediënten, die het celverouderings-proces kan voorkomen en corrigeren: de NCTF een exclusieve combi-natie van vitaminen, co~enzymen, amino-zuren, nucleïne-zuren, mineralen, antioxidant-en en hyaluron-zuur. Dit is de standaard geworden in verjong-ende behandelingen met behulp van mesotherapie.[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]

Expressierimpels:                         

Esthetische behandeling: botulinetoxine.                     

De neurotransmitter acetylcholine is de bron van spiersamentrek-king. Het kan zich hechten aan spieren en opdracht geven om zich samen te trekken. Het principe van botuline-toxine is de afgifte van deze neurotransmitter te remmen door het “Snare Complex” te breken. Dit is een combinatie van de moleculen die verant-woordelijk zijn voor het afgeven van deze neurotransmitter. Dit doet de gekozen methode om expres-sierimpels te behandel-en zonder de rimpels te bevriezen.[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter_end]

Oppervlakkige rimpels:

Esthetische behandeling: Peeling.                                 

Deze methode ontwik-kelt zich continu en is gebaseerd op het aanbrengen van een exfoliërende oplossing, die de bovenste lagen van de epidermis verwijdert en celver-vanging stimuleert, de poriën fijner en minder zichtbaar maakt en oppervlakkige rimpels glad strijkt.

De laboratoria van FILORGA hebben medi-sche peelings op basis van gluconolacton in plaats van het tradi-tionele glycolzuur samengesteld. Deze nieuwe actieve stof behoudt het exfoliëren-de effect, maar maakt de huid minder droog en gevoelig.[/ezcol_1quarter_end]

[ezcol_1quarter]

Diepe rimpels:                          

De oplossing van Time-Zero: drievoudige filler-like correctie.

Time-Zero is geïnspi-reerd op de hyaluron-zuurinjecties van FILORGA en heeft een drievoudig opvullende werking.

  • Diepe rimpels: Bollen met gereticuleerd hyaluronzuur

Bollen van de laatste generatie met licht hyaluronzuur dat is ge-reticuleerd met konjak, die doordringen in de groeven in de huid en water opnemen, dat vanuit de diepere huid verdampt. Dankzij de opmerkelijke water-vasthoudende eigen-schappen neemt het volume van de bollen snel toe. Zo worden diepe groeven plaatse-lijk opgevuld en wor-den door volumeverlies ingevallen gebieden omhoog getild. Naar-mate het volume van de bollen toeneemt, wordt de epidermis opgevuld, de huid wordt strakker getrok-ken en rimpels worden minder diep. Wat is er zo interessant aan de reticulatie van hyalu-ronzuur? Het is net als met injectables: Een hogere volumecapa-citeit en dus een meer doeltreffende correctie van diepe groeven.

  • Algemene huidlaag: Vrije hyaluronzuuroplossing

Een vrij hyaluronzuur met hoog soortelijk gewicht wordt ver-spreid over het hele huidoppervlak en legt een laag over de epidermis, waardoor de huid egaler wordt en direct voller lijkt.

  • Permanente werking: Endogeen hyaluronzuur-booster

FILORGA heeft oligo-sachariden van glucu-ronzuur gecombineerd.

Dit stimuleert de interne aanmaak van endogeen hyaluronzuur in de dermis en epidermis, zodat het weer het niveau van een jonge huid bereikt. Het resultaat: een per-manent en langdurig anti-rimpeleffect.[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]

Vermoeidheids-rimpels:

De oplossing van Time-Zero: een meso-achtige infusie.

Time-Zero is geïnspi-reerd op de verjon-gingsbehandeling met mesotherapie en biedt een werkelijke infusie van vitaliteit op cel- en weefselniveau

Meervoudige revita-lisatie diep in de huid: het NCTF-complex zonder de naalden

In het hart van de chronospheren in Time -Zero, deze bijzondere vectoren die zijn gepa-tenteerd door CNRS, kan de originele versie van NCTF eindelijk zonder naald doordrin-gen en zijn meervoudig revitaliserende rol ver-vullen.

Intensieve regeneratie van het weefsel: de Matrikinen Pal

Voor een nog specta-culairder effect bevat de formule van Time-Zero twee zorgvuldig gekozen matrikinen, die Pal GQPR en Pal GHK heten.

Deze minuscule endo-gene peptiden regelen het herstelmechanisme van de huid en spelen een belangrijke rol in littekenvorming en de regeneratie van weef-sel.[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]

Expressierimpels:                         

De oplossing van Time-Zero: een botoxachtig ontspannend effect.

Time-Zero combineert twee actieve ingrediën-ten met een botoxach-tig effect, die samen net zo’n effectieve werking hebben als een injectie.

  • Traditioneel botox-effect: Remming van de hexapepti-de acetylcholine

Acetylcholine is een hexapeptide dat de afgifte van acetyl-choline remt en func-tioneert als botox. Zo wordt de afgifte van de neurotransmitter die spiersamentrekking re-gelt, geremd. Het enige verschil is dat het niet een van de onderdelen van het Snare Complex breekt maar voorkomt dat het doordringt.

  • Botoxeffect 2.0:     tripeptide voor-komt hechting van acetylcholine

Een tripeptide-inhibitor van de acetylcholine-hechting voorkomt hechting op de recep-tor, waardoor spiersa-mentrekking dubbel wordt geremd!

Zo hebben deze 2 ac-tieve ingrediënten een synergetische werking op twee niveaus, om spierontspanning te sti-muleren, zodat de ge-laatstrekken zich ont-spannen. Zo worden expressierimpels gemi-nimaliseerd.

Filorga-Time-Zero-3-BeautyByBabs

[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter_end]

Oppervlakkige rimpels:

De oplossing van Time-Zero: peeling-achtig effect.              

Time-Zero bevat twee gladmakende actieve stoffen, die de huid zacht polijsten en oppervlakkige rimpels verwijderen.

  • Medische soft peel: gluconolacton, po-lyhydroxyzuur dat in professionele peelings wordt ge-bruikt.

Het gluconolacton dat ook in medische pee-lings van FILORGA wordt gebruikt, wordt in de juiste concen-tratie opgenomen in Time-Zero. Naast de gladmakende werking op oppervlakkige scheurtjes, verwijdert Time-Zero de bovenste lagen van de zachte epidermis. Verstopte poriën worden gezui-verd en de textuur van de huid verbetert. Het product heeft een anti-oxidant werking verge-lijkbaar met vitamine C.

  • Geleidelijk een nieuw oppervlak: Retinoïde-achtig bestanddeel

Een retinol-achtig be-standdeel afkomstig uit zeevenkel, dat rijk is aan mineralen en vitamine C, stimuleert celverjonging.[/ezcol_1quarter_end]

[ezcol_1quarter]

Diepe rimpels:                          

Wetenschappelijk bewijs.

In-vitro proeven tonen een stijging van 35% in de productie van hyaluronzuur door fi-broblasten in de dermis en 40% in de epi-dermis aan.

In-vivo onderzoek heeft een spectaculaire vermindering van diepe rimpels na 6 uur aangetoond.[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]

Vermoeidheids-rimpels:

Wetenschappelijk bewijs.

Uit in-vitro proeven blijkt dat zich zeer hoge celrevitalisatie voordoet (147% stimu-latie van celgroei) en versteviging van weef-sel optreedt (256% vollere huid, 366% afname van weefsel-verstijving, 258% toe-name van aanmaak van collageen I en 164 % toename van de aanmaak van fibronec-tine).

Daarnaast namen twee verouderingsmarkers aanzienlijk af (27% afname voor progerine en 56% afname voor SA beta-galactosidase).[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter]

Expressierimpels:                         

Wetenschappelijk bewijs.

Klinisch research toont aan dat de combinatie van de twee ingrediën-ten rimpels 21% min-der diep en 16% korter maakt na 7 dagen.*

* Klinisch onderzoek onder 24 vrouwen van 35 tot 45 jaar.[/ezcol_1quarter] [ezcol_1quarter_end]

Oppervlakkige rimpels:

Wetenschappelijk bewijs.

De soft-peel ingrediën-ten van Time-Zero zorgen dat de huid zichtbaar gladder wordt en oppervlakkige rim-pels minder opvallend worden.[/ezcol_1quarter_end]

Tijd om te vechten! Het FILORGA rimpelvrije ritueel. Tijd is de best verkopende franchise van FILORGA:

Doel: De celzandloper omkeren

Time-Zero vult de algemene anti-rimpelroutine aan, die door FILORGA is ontwikkeld en innovatie na innovatie vertegenwoordigt.

Het wordt in de huid opgenomen dankzij Time-Filler  (200 verkochte producten per uur), de anti-rimpelverzorging voor de normale tot droge huid, of Time-Filler Mat, de versie die speciaal is ontwikkeld voor de gecombineerde tot normale huid.

Time-Filler Eyes is speciaal ontwikkeld om de gevoelige huid onder de ogen een zichtbaar jongere uitstraling te geven.

Time-Zero, flacon 30 ml, £54.

Verkrijgbaar vanaf maart 2016

filorga-3-BeautyByBabs

FILORGA: het eerste Franse laboratorium gespecialiseerd in esthetisch-medische zorg

FILORGA is een expert op het gebied van hyaluronzuur. Op dit moment is het een van de weinige laboratoria ter wereld met een eigen productiefaciliteit die injectable hyaluronzuur vervaardigt. De FILORGA laboratoria zijn ook toonaangevend op het gebied van meervoudige revitalisatie-injecties. In tegenstelling tot de klassieke injectie met hyaluronzuur vullen deze injecties de rimpels niet op mechanische wijze op; ze brengen actieve boosters in de huid via de NCTF (New Cellular Treatment Factor). Dit unieke complex van actieve ingrediënten is ontwikkeld door FILORGA en wereldwijd wordt erkend dat het de huid stimuleert en een algemeen verjongend effect heeft. Op het gebied van medische peelings hebben de laboratoria van FILORGA onlangs aangetoond dat vervanging door glycolzuur bijzonder doeltreffend is dankzij gluconolacton, een molecuul met een exfoliërend effect dat zeer doeltreffend is zonder irritaties te veroorzaken.

 

 

Geen blogpost meer missen?

Voer je e-mailadres in om je in te schrijven op dit blog en e-mailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.

Voeg je bij 685 andere abonnees

5
Leuk als je een reactie plaatst!

avatar
5 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
5 Comment authors
YvonneAnnettechucky1012Inayajeapiebel Recent comment authors

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

  Abonneer  
nieuwste oudste
Abonneren op
Yvonne
Gast

Klinkt heel erg goed en de prijs is ook niet onaangenaam, ik zou graag weten hoe jij het zelf vindt als je het gebruikt hebt.

Annette
Gast

Heerlijk merk Filorga. Ik heb er al een aantal dingen van in de review gehad en allemaal even fijn. Wel aan de prijs maar ik vind het geld wel waard.

chucky1012
Gast

Klinkt als de nr. créme tegen rimpels.

Inaya
Gast

Ik heb vooral last van lachrimpels…maar ik kan moeilijk stoppen met lachen hé

jeapiebel
Gast

Het ziet er goed uit, al is het allemaal informatie. Ik zal tegenwoordig alles gaan uitproberen zolang dat het goed reageert op mijn gevoelig huid. En bij de een reageert het toch anders dan anderen. Dus als ik meer stress heb dan lijkt mijn rimpels rond mijn ogen meer tevoorschijn te komen. Dus maakt het niet uit welke merk als het maar helpt. Het is een goed geïnformeerde post en wetenschappelijk bewezen dat heeft niet iedere bedrijf heeft zo’n onderzoek.

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten